Mere- ja lennupääste

Pääste ja koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn
619 1224, jrcc@politsei.ee 

Kuressaare merevalvekeskus
454 9700, mrsc.kuressaare@politsei.ee 

Tallinnas paiknev Pääste ja koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn koordineerib eri ametkondade vahel otsingu- ja päästetööde korraldamist merel ja piiriveekogudel. Rahvusvahelise mereside jälgimise ja pideva valmisoleku merepääste operatsioonideks tagab mereseiresüsteem. Lisaks Pääste ja koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn on merevalve allüksus Kuressaares.

HÄIREKESKUS

112

RAADIOSAGEDUSED:
VHF-DSC 70 CH
VHF 16 CH
VHF 69 CH
MF-DSC 2187,5 kHz
            2182 kHz

Raadiokutsungid:
JRCC Tallinn kutsung (VHF 16 ja 69) TALLINN MEREVALVEKESKUS (inglise keeles: Tallinn RESCUE) 
MRSC Kuressaare kutsung samadel kanalitel KURESSAARE MEREVALVEKESKUS (inglise keeles: Kuressaare RESCUE) 

Kui märkad õliga määrdunud linde, keskkonnareostust või selle ohtu: Keskkonnainspektsiooni valvetelefon1313.

tagasi

Osa:

Paadi otsing

Paadi tüüp
Regioon
Paadi pikkus
Kajutid
Hind