Bareboat Skipper

Rahvusvaheline väikelaeva juhi tunnistus (purje- või mootorlaev)

Kursuse nimetus kajastab nii selle eesmärke kui ka sisu. Kava sobib ideaalselt neile, kel edaspidi kavas minna oma või prahitud (renditud) purjekaga seilama (inglise keeles: bareboat charter + bare - tühi + boat – laev, paat, alus + charter – renditud, = meeskonnata aluse prahtimine, rentimine). Prahtimise puhul on erinevalt tavalisest tšarterteenusest (mingi asja, eseme, kauba vms edasi või üle toimetamine) tegemist rendi- või üürilepinguga. Prahtija ise organiseerib meeskonna ning kannab kõik aluse kasutusega seotud kulud.

Kursus kestab viis päeva ning kandidaatidele on kehtestatud eelnevad nõudmised: GMDSS tunnistuse olemasolu, kinnitatud 200 meremiili ja 10.päevase seilamise läbimise tõend. Vanus – vähemalt 18 aastat.

Kursuse läbides eksami positiivsel sooritamisel saab kursant lisaks rahvusvahelisele väikelaeva juhi tunnistusele automaatselt ka ICC tunnistuse.

ICC-tunnistus on Euroopa majanduskomisjoni (UNECE) dokument, milline tõendab, et selle omanik teab ja omab 40. Resolutsioonile vastavat kogemust.

OMANDATAV KVALIFIKATSIOON

Kuni 78 jala/24 meetrise aluse meeskonna juhtimine rannikulähedastes (kuni 20 miili kaldast) vetes päevavalguses ja heades ilmastikutingimustes.

See, kogu maailmas kehtiv tunnistus tõendab, et selle omanik on omandanud kõik vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused edaspidiseks vastava aluse prahtimiseks neis regioonides, kus on kehtestatud teatavad piirangud navigatsiooni ja ohutu meresõidu ning jahisadamate osas ning kuhu on võimalik kohale jõuda päevavalges.

KURSUSE HIND 1490 €

 

Osa:

Paadi otsing

Paadi tüüp
Regioon
Paadi pikkus
Kajutid
Hind