MCA ICC by IYT

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF COMPETENCY (ICC)

Kavandate Euroopas ujuvalust rentida?

Võimalik, et vajate selleks rahvusvahelist kompetentsi tõendavat tunnistust.

IYT Worldwide kõikidele rahvastele mõeldud kursused (vastavaks väljaõppeks ja ICC-tunnistuste väljastamiseks) on heaks kiitnud Iirimaa Valitsus ja Suurbritannia Mereohutuse ja –pääste amet (UK Maritime and Coastguard Agency, MCA).

ICC (ja CEVNI) – mis see on ja kus seda nõutakse?

Osades Euroopa riikides peavad ujuvaluse prahtijad/rentijad omama rahvusvahelist kompetentsi tunnistust ICC. Seda nõutakse peamiselt Vahemere ja Läänemere riikide siseveekogudes ja rannikuvetes seilamiseks.

ICC on ÜRO Majanduskomisjoni poolt Euroopa jaoks väljatöötatud vastav dokument (UNECE), ehk 40. Resolutsioon. ICC annab ühe riigi dokumentaalse garantii teise riigi valitsusele, et selle omanik vastab nimetatud resolutsiooni nõuetele.

  1. Resolutsiooni on heaks kiitnud ja tunnistavad ICC-d kui kehtestatud nõuete tunnistust järgmiste riikide valitsused:

Austria

Belgia

Bulgaaria

Holland

Horvaatia

Iirimaa

Leedu

Luxemburg

Läti

Norra

Rumeenia

Saksamaa

Slovakkia

Soome

Suurbritannia

Šveits

Tšehhi

Ungari

Valgevene

 

  1. Resolutsiooni ei ole heaks kiitnud, ent tunnistavad ICC-d ja lubavad selle kasutust oma riigi territooriumil järgmised riigid:

Itaalia

Poola

Prantsusmaa

 

Järgmised riigid ei ole 40. Resolutsiooni heaks kiitnud ning nõuavad muid laevajuhtide teadmisi ja oskusi tõendavaid dokumente:

Hispaania

Kreeka

Moldova

Portugal

Rootsi

Serbia

Ukraina

USA

Venemaa

Täiendavat: peaaegu kõigil siseveeteedel nõutakse ICC-d või CEVNI.

CEVNI - Code Europeen Des Voies De Navigation Interieure (Sisevetel navigeerimise Euroopa koodeks).

Sisevetel sõitmise õiguse omandamiseks peab kandidaat läbima koolituse ja positiivselt sooritama vastava eksami.

Osa:

Paadi otsing

Paadi tüüp
Regioon
Paadi pikkus
Kajutid
Hind