Väikelaevajuhi kursused

Väikelaevajuhi kursused
Kool pakub väikelaevajuhi kursused.
Väikelaev – veesõiduk kogupikkusega 2,5–24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater ja muu selline), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks, sõltumata registrikuuluvusest. Väikelaevana ei käsitata võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, võistluspurjekas ja muu selline) ning primitiivse konstruktsiooniga veesõidukit (näiteks ruhi, ruup, lodi, süst, kanuu, vesijalgratas ja muu selline) ja erikonstruktsiooniga veesõidukit.

Rahvusvaheline laevajuhi tunnistus annab õigus juhtida mootoriga ja/või purjedega väikelaeva kogupikkusega kuni 24 meetrit merel ja siseveetel ilma piiranguteta, st tegelikult üle kogu maailma.
Antud kursus hõlmab selline teadmiste omandamine, nagu terminoloogia, väikelaeva ohutus- ja kvaliteedinõuded, väikelaeva meresõiduohutus, meteoroloogia, navigatsioon ja lootsindus, väikelaeva käsitsemine, merepääste ja mereotsingud, nõuded teadmistele keskkonnareostuse vältimiseks.

Programm tagab ka kohustuslikku merepraktika.

Väikelaevajuhi tunnistuse väljastab ARK taotleja avalduse, kehtiva tervisetõendi ja eksamiprotokolli alusel.

Eksam kontrollib Eesti Veeteede Amet.

 

Osa:

Paadi otsing

Paadi tüüp
Regioon
Paadi pikkus
Kajutid
Hind