Teatmikud

Antud rubriigis esitatud erinevad Eesti Veeteede Ameti poolt koostatud teatmikud, lootsiraamatud, sõnastikud jne. Tuttvuda nendega ning vajadusel tellida võite Te kasutades vasakul asuva menüü abil.

  
  
    

 

Lootsiraamatud

 • Nimi
  Hind
  Tellimus
 • Eesti lootsiraamat 2007.

  Marsruut: Eesti meri- ja siseveed
  ISBN: 10-6

  30 €
 • Sailing Directions for Estonian Waters.

  Marsruut: Eesti meri- ja siseveed
  ISBN: 11-7

  50 €

Õigusaktid

 • Nimi
  Hind
  Tellimus
 • ÜRO mereõiguse konventsioon (UNCLOS).

  ISBN: 13-9

  15 €
 • “Rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri – 1972” (LKVE).

  ISBN: 12-8

  15 €

Teatmikud

 • Nimi
  Hind
  Tellimus
 • Inglise-eesti meresõnaraamat.

  ISBN: 14-10

  25 €
 • Leppemärgid, lühendid ja terminid navigatsioonikaartidel .

  ISBN: 15-11

  20 €
 • Navigatsioonimärgid Eesti vetes 2010.

  ISBN: 16-12

  15 €

Osa: