Esmaabi koolitus

Koolitus toimub vastavalt sotsiaalministri korraldusele nr 80 (14.12.2011) "Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded".

16–tunnine koolitus seisneb:

8 akadeemilisest tunnist iseseisvat tööd – teoreetiline ettevalmistus
8 akadeemilisest tunnist auditooriumitööd – teoreetiline ja praktiline ettevalmistus, teadmiste ja praktiliste oskuste kontroll.

Koolitus sisaldab järgmisi teemasid:

 • sündmuskoha hindamine, tegutsemine stressiolukorras, kannatanu seisundi hindamine;
 • esmaabi kannatanule minestuse, hingamise peatuse korral; elustamine;
 • esmaabi traumade korral; sisemised ja välimised verejooksud, luumurrud, lahastamise põhimõtted ja sellega seotud ohud;
 • esmaabi kannatanule tugeva verejooksu korral, meditsiinilise šoki tunnused;
 • abi termiliste, keemiliste, elektriliste vigastuste korral;
 • abi mürgituste, uppumiste, krampide korral.
 • autoapteegis olevate esmaabivahendite kasutamine

ja praktilisi oskuseid:

 • hingamisteede avamine, elustamine mannekeenil;
 • kannatanule õige kehaasendi andmine šoki, hingamispuudulikkuse korral, keeramine stabiilsesse külgasendisse;
 • välimise verejooksu peatamine, sidemete tegemine (rätiku, rõhksideme kasutamine), luumurru fikseerimine;
 • esmaabi osutamise võtted teadvuseta olekus kannatanule


Koolituse lõpus väljastatakse kuulajale Eesti Transpordiameti poolt aktsepteeritava esmaabikoolituse läbimise sertifikaadi.

Koolituse hind on 50 eurot.

Osa: